Back

ⓘ Gyventojų geografija
Gyventojų geografija
                                     

ⓘ Gyventojų geografija

Gyventojų geografija – mokslas, tiriantis gyventojų ir gyvenviečių skaičių, struktūrą, tipus, gyventojų teritorinį organizavimą, gyvenviečių tinklą, ekonomines, socialines, gamtines ir kitas sąlygas, turinčias įtakos gyventojų ir gyvenviečių teritoriniam pasiskirstymui. Kai kurie mokslininkai gyventojų geografiją laiko savarankiška geografijos mokslų sistemos dalimi, kiti – demografijos sinonimu.

                                     

1. Objektas

Gyventojų geografija išsirutuliojo XX a., ji tiria gyventojų reprodukcijos regioninius skirtumus ir juos lemiančius veiksnius, gyventojų struktūrą pagal amžių, lytį, šeiminę padėtį, demografinę raidą, bendrąjį ir tam tikrų teritorijos dalių – dirbamos žemės arealų, rekreacinių teritorijų gyventojų tankumą, regioninius darbo jėgos išteklius, jų racionalų naudojimą, ekonomiškai aktyvių gyventojų, tarp jų ir bedarbių, teritorinę sklaidą; gyventojų migraciją, jos įtaką didelėms teritorinėms žmonių grupėms, jų amžiaus struktūrai, lyties, kalbos, rasės, etninei sudėčiai, socialinę gyventojų sudėtį – išskiriamos socialinės grupės, daroma jų regioninė apžvalga, apibūdinamos amžiaus grupės. Gyventojų geografija tiria gyventojų kultūrą, buitį, gyvenimo būdą, ši tyrimų kryptis glaudžiai siejasi su etnografija ir sociologija.

Gyventojų geografija remiasi demografijos, darbo ekonomikos, etnografijos duomenimis bei metodais ir teikia joms savo duomenų. Be to, tyrimai atliekami remiantis matematikos, statistikos, sociologijos ir kitų mokslų metodais.

                                     

2. Gyventojų geografija Lietuvoje

Lietuvoje gyventojų geografija atsirado XIX a. 3-4 dešimtmetyje. Tuo metu santykinio gyventojų pertekliaus problemą Kazys Pakštas siūlė spręsti, organizuojant koncentruotą emigraciją. Tarybiniais metais buvo tiriama LTSR gyventojų pasiskirstymas, sudėtis, migracija ir natūralusis judėjimas, gyventojų terit. organizavimas, gyventojų tinklo pertvarkymas, miestai. Darbų apie tai paskelbė Vincas Brazauskas, Jonas Kunčina, Juozas Zagorskis miestų geografija, Stasys Vaitekūnas migracija, gyvenviečių geografija, Kazys Šešelgis, Zigmas Daunoravičius apgyvendinimo sistema, Petras Adlys, Marytė Karalienė, Algirdas Stanaitis demogeografija, Petras Gaučas etnografija, Janina Lukoševičiūtė, Elena Stankūnienė kaimo gyventojai, Liudas Truska istorinė gyventojų geografija, Regina Kudirkienė gyvenvietės ir landšaftas.

                                     

3. Literatūra

 • Rupas V., Vaitekūnas S. Lietuvos kaimo gyventojai ir gyvenvietės. - V., 1980.
 • Stanaitis A., Adlys P. Lietuvos TSR gyventojai. - V., 1973.
 • Stanaitis A. Gyventojų geografija. - V., 1984.
                                     
 • vyriausybė, vadovaujama premjero Løgmaður Pagrindinis straipsnis Farerų geografija Farerus sudaro 18 salų didžiausia  Streimojus, 373, 5 km² išsidėsčiusių
 • geografijos srityje yra 1929 m. išleista knyga Baltijos respublikų politinė geografija Šia tema taip pat buvo paskelbęs straipsnių spaudoje  Iš praėjusio
 • ir Juodosios jūros, kurios plotas 238, 391 km², joje gyvena 22 271 839 gyventojų 2003 m. Ilgiausia upė Dunojus Rumunijoje 1075 km, o bendras upės
 • vakarus  apie 130 km. Bet šalies geografija ir klimatas labai įvairūs: nuo vėsaus kalnynuose iki karšto lygumose. Dauguma gyventojų yra svaziai, kalbantys svazių
 • 797 gyv. Jonesboras 67 263 gyv. Pagrindinis straipsnis: Arkanzaso geografija Valstijos rytinę ir pietinę dalį užima Misisipės žemumos dalis. Šiaurės
 • charakteristikų pokyčiai gyventojų skaičius, gyventojų sudėtis pagal lytį, amžių, vedybinį statusą, gyventojų tankumą, gyventojų geografiją ir kt. Demografinė
 • turi labai nedaug rėmėjų. Pagrindinis straipsnis Prancūzijos Gvianos geografija Nors Prancūzijos Gviana išsidėsčiusi Pietų Amerikoje, tačiau dažniausiai
 • Žūvančiųjų Gelbėjimo Kryžiumi. Europos geografija 1943 m. Argentina, 1947 m. Europa, 1948 m. Lietuva: kraštas, gyventojai 1952 m. Antanas Bendorius. Visuotinė
 • Spiridonovas, Aleksandras Gorkinas ir kiti Enciklopedijoje aprašomi fizinės geografijos objektai kalnai, upės, jūros, vandenynai, žemynai, salos, ledynai ir
 • 3  šalies teritorijos, bet joje gyvena daugiau negu 10  visų šalies gyventojų Trakija nuo Azijinės Turkijos dalies atskirta Bosforo sąsiauriu, Marmuro
 • autonomijos statusas. Pagrindiniai straipsniai Marianų salos ir Guamo geografija Guamo sala yra Marianos salų grandinės pietuose, didžiausia visoje Mikronezijoje

Users also searched:

gyventoju geografija testas, nuo ko priklauso gyventoju pasiskirstymas zemeje, pasaulio gyventoju skaicius 2020,

...
...
...