Back

ⓘ Medicina ir gamta
                                     

ⓘ Medicina ir gamta

Leido ir redagavo Stasys Matulaitis. Išspausdinti straipsniai medicinos, farmakologijos klausimais. Spausdino K. Strazdo spaustuvė ir A. Vėgelės spaustuvė Vilniuje. Išėjo 2 numeriai.

Bendradarbiavo Petras Avižonis, Jonas Basanavičius, Domininkas Bukantas, Andrius Domaševičius.

                                     
  • Biofizika gr. bios gyvybė, gyvenimas gr. physike, physis gamta tarpdisciplininis mokslas, biologijos problemas tiriantis fizikos bei chemijos
  • fakultetas Žemės ūkio ir sodininkystės fakultetas Matematikos ir gamtos mokslų I fakultetas Biologija, Chemija, Fizika Matematikos ir gamtos mokslų II fakultetas
  • periodiniuose leidiniuose: Gamta Kosmos Kultūra Trimitas Mūsų rytojus Mūsų girios Tautos ūkis Medžiotojas ir kt. Lietuvos paukščiai
  • Bioinformatika Biometrija arba Biostatistika Agrobiologija žemės ūkio biologija Medicina žmogaus sveikatos palaikymo biologija Veterinarija gyvūnų sveikatos
  • Lietuvos gamta Pastarajame veikale Žiliberas aprašė zoologinius stebėjimus: stumbrą ir jo skeletą, briedį, bebrą, vėžlį, vilką, ežio gemalą ir kt. 1783
  • biochemikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, VDU Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biotechnologijų katedros vedėjas. 1974 m. baigė Druskininkų
  • Teisės, Matematikos - fizikos, Gamtos Medicinos ir Technikos. Aukštuosiuose kursuose buvo mokomasi pagal universitetų nuostatas ir programas. 1922 m., reorganizavus
  • vėliau šis laipsnis prilygintas gamtos mokslų daktaro laipsniui Nuo 1983 m. dirbo Kauno medicinos instituto Fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorijos
  • literatūrą, serijas Lietuvos mokslo paminklai Kultūros pėdsakais Gamta ir žmogus Svarbiausi leidiniai: Lietuvos fauna, 2 t. 1988 m. Lietuvos architektūros
  • mokslu. Kaip akademinė disciplina dėstoma universitetuose - gamtos mokslų, ypač medicinos filosofijos, teologijos specialybių studentams. Česlovas Kalenda

Users also searched:

...
...
...