Back

ⓘ Tėviškės gamta
                                               

Brolis

Brólis – kiekvienas sūnus kitiems tų pačių tėvų vaikams. Tai pat: Vienuolis, brolijos narys; tos pačios aplinkos, bendrų interesų žmogus; Vestuvėse – pajaunys, pamergys.

Tėviškės gamta
                                     

ⓘ Tėviškės gamta

Įsteigė laikraščio redakcinė taryba, pirmininkas ir redaktorius Juozas Stasinas. Nuo 1991 m. leidžia ULAB "ABO". Tiražas: 1989 m. – 25 000 egz., 1996 m. – 3000 egz., 2000 m. – 2500 egz., 2011 m. – 2000 egz.

Nušviečia Lietuvos ir pasaulio gamtą bei jos apsaugos problemas, gamtosaugininkų, miškininkų, žuvininkų veiklą, spausdina straipsnius ekologinio švietimo, etninės kultūros, aplinkosaugos, teisės, istorijos temomis. Bendradarbiauja: gamtininkas Selemonas Paltanavičius, geografas prof.Algirdas Stanaitis, etnologas prof. Libertas Klimka, dr.Laimutis Januškevičius, žurnalistai:Raimonda Karnackaitė, Vytautas Žeimantas, Vytautas Bagdonas, Diana Rakauskaitė, Ona Drobelienė, fotomeninkas Eduardas Vakrina. Vyr. redaktorius Juozas Stasinas, redaktorius Julius Stasinas, atsakingoji sekretorė Gražina Zutkytė.

                                     
  • pavadinimus. Hegelis gamtos filosofijoje gamtą traktavo kaip mąstančio proto kūrinį. Gamta yra idėjos suišorėjimas, jos kitabūtis, nuopolis. Gamtoje idėja negali
  • Artemidė buvo skaistaus mėnulio, medžioklės, laukinių gyvūnų, gydymo, laukinės gamtos skaistumo ir vaisingumo vaikų gimimo deivė, kadangi ji padėjo savo motinai
  • Laukinės vaivorykštės Viltis pasižymi emociniu atvirumu, žmogaus ir gamtos vienovės pajautimu. Rinkinyje Iš kelio dulkių sustiprėjo dramatizmas
  • parkas pradėtas saugoti valstybės, 1986 m. paskelbtas vietinės reikšmės gamtos paminklu. Iki šių dienų iš dvaro rūmų išliko apgriuvę rūsiai, tebestovi
  • gaunamą informaciją, ugdo elgsenos įgūdžius bendraudami bei per sąveiką su gamta Vaikų įspūdžiai bei emocijos paprastai būna išreikšti stipriau, vidinis
  • kurioje pavaizdavo Provanso įsimylėjėlių dramą: poemoje daug plastiškų kaimo gamtos buities, švenčių papročių vaizdų, ji tikroviška, įtaigi. Frederiko Mistralio
  • mylima Ra duktė, jo akis, bet dėl nežinomų priežasčių susivaidija su savo tėvu ir iškeliauja į Nubiją, kur klajoja pavirtusi liūte. Senas ir bejėgis Ra

Users also searched:

...
...
...