Back

ⓘ Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
                                     

ⓘ Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas – Kaune esanti viešojo administravimo įstaiga, vykdomosios valdžios institucija, įsteigta siekiant Kauno regione užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje, organizuoti ir vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę.

                                     

1. Veikla

Departamentas siekia užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse.

Departamentas pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką šiose srityse:

 • klimato kaitos,
 • vandens ir nuotekų,
 • cheminių medžiagų ir preparatų valdymo,
 • genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų valdymo.
 • teritorijų planavimo,
 • poveikio aplinkai vertinimo,
 • kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos,
 • atliekų išskyrus radioaktyviąsias tvarkymo,
 • racionalaus gamtos išteklių naudojimo,
 • žemės gelmių,
 • aplinkos monitoringo,
 • aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos,
 • statybos,
                                     

2. Struktūriniai padaliniai

 • Kaišiadorių rajono agentūra
 • Valstybinės analitinės kontrolės skyrius
 • Taršos prevencijos skyrius
 • Kauno miesto agentūra
 • Kauno rajono agentūra
 • Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius
 • Kėdainių rajono agentūra
 • Raseinių rajono agentūra
 • Jurbarko rajono agentūra
 • Atliekų tvarkymo ir taršos apskaitos skyrius
 • Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija
 • Poveikio aplinkai vertinimo skyrius
 • Finansų skyrius
 • Jonavos rajono agentūra
                                     
 • karinė technika. 13 val. buvo užgrobtas Kauno vairuotojų mokyklos, kur vykdavo Krašto apsaugos departamento kursai, pastatas. 13 val. 30 min. AT pirmininkas
 • nepritekliais dėl besikeičiančių aplinkos sąlygų. JT ekspertų teigimu, besikeičiančios aplinkos sąlygos ir didėjantis miestų regionų gyventojų skaičius apkrauna
 • reiškiniai pagal mėnesius Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio mėnesio antrasis dešimtadienis, meteo.lt
 • teisė  mokesčių teisė, aplinkos teisė arba ekologinė teisė vandens, oro, žemės apsaugos teisė, miškų teisė, ūkinė aplinkos teisė policijos teisė
 • m. liepos 24 d. naujoji Lietuvos vyriausybė išleido Kultūros paminklų apsaugos ir viešųjų kultūros muziejų įstatymą. Aušros muziejus buvo įpareigotas

Users also searched:

alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, aplinkos apsaugos departamentas, klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas rekvizitai, vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas,

...
...
...