Back

ⓘ Sigitas Jegelevičius
                                     

ⓘ Sigitas Jegelevičius

1957 m. baigė Alytaus 1-ąją vidurinę mokyklą. 1957–1959 m. studijavo Vilniaus universitete, o 1959–1962 m. – Maskvos valstybiniame istorijos ir archyvistikos institute.

1962–1972 m. dirbo Archyvų valdyboje prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vyr. moksliniu bendradarbiu, vyr. inspektoriumi, skyriaus vedėju. 1964–2000 m. dėstė Vilniaus universitete. 1966-1972 m. - VU Istorijos fakulteto dėstytojas, 1972-1979 m. - vyr. dėstytojas, 1976-1988 m. - prodekanas, nuo 1980 m. - docentas, 1987-2000 m. - Naujosios istorijos katedros vedėjas, 1997-1998 m. - VU istorijos fak. e. dekano pareigas.

Mokslinių interesų sritys: archyvistika, archyvotyra, šaltinotyra, XIX-XX a. Lietuvos istorija ypač 1918-1940 m. vidaus politika; pasipriešinimas okupacijoms; 1941 m. Birželio sukilimas; Vokietijos-SSRS karas. Daugiau kaip 150 mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų, kelių mokymo knygų ir žinynų autorius, istorijos šaltinių publikacijų sudarytojas, knygų bendraautoris.

1992–2014 m. VU IF tęstinio mokslo darbų leidinio "Lietuvos istorijos studijos" redkolegijos atsakingasis sekretorius.

1991–2000 m. tarnavo KASP 821 kuopoje eiliniu kariu, grandies vadu, skyriaus vadu, būrio vadu.

                                     

1. Bibliografija

 • "Augustinas Janulaitis. Praeities tyrimo rūpesčiai", Vilnius, 1989 m. sudarytojas
 • "Lietuvos šaulių sąjunga valstybės ir visuomenės tarnyboje 1919-2004", Kaunas, 2005 m. bendraautoris
 • "Lietuvos archyvai: penkiasdešimt sovietmečių. Laimėjimai ir praradimai" "Lietuvos archyvai", 1998 m.
 • "Vokietijos-Sovietų Sąjungos karo frontas Lietuvoje 1941 metų birželį" "Karo archyvas", 2006 m.
 • "Kun. Alfonso Lipniūno pastoracinė ir visuomeninė veikla Vilniuje 1940-1943" "Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis", 2005 m.
 • "Birželio sukilimo varomųjų jėgų klausimu" "Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis", 2006 m.
 • "Lietuvių tautos sukilimas. 1941 m. birželio 22-28 d.", Vilnius, 2011 m. bendraautoris
 • "Tautos teisė sukilti" "Tautos teisė sukilti", 2001 m.
 • "Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai", Vilnius, 2009 m.; 2012 m. bendraautoris
 • "Vilniaus Universiteto istorija 1579-1994", Vilnius, 1994 m. bendraautoris, sudarytojas
 • "Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai 1918-1940", Vilnius, 1997 m. bendraautoris
 • "Holokaustas Lietuvoje: skaičių pinklėse" "Lietuvos istorijos studijos", 1997 m.
 • "Okupacija ir kolaboravimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais" "Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai 1939-1956", 2004 m.
 • "Ukmergės dekanato topografinis aprašymas. 1784", Vilnius, 2013 m. sudarytojas
 • "Lietuvos vidaus reikalų istorija", Vilnius, 2008 m. bendraautoris
 • "Dialogai ir konfliktai: arkivyskupas Mečislovas Reinys Vilniuje 1939-1944" "Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis", 2004 m.
 • "Ukmergės dekanato vizitacija. 1784", Vilnius, 2009 m. sudarytojas
 • "Vilnius - Jėzuitų akademija - Universitetas 1579 -1999" Vilnius, 1999 m. bendraautoris
 • "Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.", Panevėžys, 2003 m. bendraautoris
 • "SSRS-Vokietijos karas:sovietinės istoriografijos klišės" Sovietinė Lietuvos istoriografija: teoriniai ir ideologiniai kontekstai", 1999 m.
 • "Lietuvos Laikinoji Vyriausybė" "Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis", 2005 m.
 • "Lietuvos archyvų problema 1989-1990 m. politinėje kovoje" "Lietuvos istorijos studijos", 1992 m.
 • "Nemunaitis ir jo parapija", Vilnius, 2002 m.
                                     

2. Apdovanojimai

 • 2006 m. Sausio 13-osios atminimo medalis
 • 2003 m. Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Karininko kryžius
 • 2005 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
                                     
 • balandžio 10 d. Meru išrinktas Vytautas Kirkliauskas, mero pavaduotoju Sigitas Kauzonas. Administracijos direktoriumi paskirtas Feliksas Džiautas. Oficiali
 • Žurnalistikos enciklopedija.  Vilnius: Pradai, 1997.  71 psl. Sigitas Jegelevičius Parlamentarizmo idėja antinacinio pasipriešinimo kontekste. Nuoroda
 • veikėjas. Vytautas Girnius, Lietuvos lengvaatletis. 1960 m.  Gediminas Jegelevičius vadybininkas, Lietuvos ir Alytaus miesto politinis bei visuomenės veikėjas
 • Dokumentenmanagement und Archivierung, Berlin 2008, 150 Seiten Vikiteka Sigitas Jegelevičius Archyvas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I A - Ar Vilnius:
 • Lietuvos politinis veikėjas, Seimo narys. Vasario 4 d. Gediminas Jegelevičius vadybininkas, Lietuvos ir Alytaus miesto politinis bei visuomenės veikėjas
 • Lietuvos ir Visagino sporto ir politinis veikėjas. Spalio 3 d.: Alvydas Jegelevičius kompozitorius, rašytojas. Jonas Smilingis, Lietuvos ir Šilalės rajono
 • solistai: Nijolė Ščiukaitė, Danutė Neimontaitė, Jurgis Žukauskas, Alvydas Jegelevičius konferansje Juozas Zavaliauskas III estradinės muzikos festivalis, vyko
 • Juozas Zabulis 2003 - 02 - 25 2078 Zita Andrijonienė 2003 - 06 - 25 130 Sigitas Jegelevičius Leonas Jonys Vytautas Martinkus Stasys Mikelis Faustas Strolia JAV
 • Komunistinių organizacijų fondų žinynas. Vilnius 1996 m. Jolita Dimbelytė, Sigitas Jegelevičius Archyvai Lietuvoje. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I A - Ar

Users also searched:

...
...
...