Back

ⓘ Bibliotekininkystė
Bibliotekininkystė
                                     

ⓘ Bibliotekininkystė

Bibliotekininkystė – tarpdisciplininė mokslo šaka, susijusi su dokumentų, informacijos kaupimo ir visuomeninio naudojimo organizavimu. Istoriškai bibliotekininkystė glaudžiai susijusi su archyvistika.

Bibliotekininkystės mokslinės kryptys: bibliotekų istorija, teorija, metodika ir technologijos, bibliotekų vieta ir reikšmė visuomenėje, ryšiai su kitomis institucijomis, visuomenės skaitymo poreikių ir jų tenkinimo tyrimas. Bibliotekininkystė teikia žinių apie informacijos ir dokumentų identifikavimą, atranką, kaupimą, saugojimą, tvarkymą, vertinimą, interpretaciją ir reprezentaciją, pagalbą vartotojams jais naudojantis įvairių tipų bibliotekose ir informacijos tarnybose.

Bibliotekininkystės vok. Bibliothekswissenschaft sąvoką XIX a. įvedė Bavarijos benediktinų vienuolis, bibliotekininkas Martinas Šretingeris Martin Schrettinger, kuris rengė Miuncheno bibliotekos knygų katalogus. 1886 m. bibliotekininkystės katedra įkurta Getingeno universitete, o 1887 m. Melvilis Diujis Niujorke įkūrė pirmąją bibliotekininkystės mokyklą.

Buvusioje LDK Joachimas Lelevelis parengė pirmąjį Lietuvoje ir Lenkijoje bibliotekininkystės, knygos istorijos ir bibliografijos teorinį veikalą "Dvejetas bibliografinių knygų" Bibliograficznych ksiąg dwoje, 2 t. 1823–1826 m., o 1829 m. Vilniaus universitete pradėtas dėstyti bibliotekininkystės kursas dėstė Aleksandras Viktoras Bohatkevičius. 1931 m. įkurta Lietuvos bibliotekininkų draugija, 1936 m. Kaune surengti pirmieji bibliotekininkų kursai.

XXI a. pr., paplitus internetui, į bibliotekininkystės apimtį pateko ne tik knygų ir dokumentų tvarkymas bei klasifikavimas, bet ir skaitmenizacija, internetinių katalogų, duomenų bazių pildymas bei priežiūra.

                                     
  • 1961 m. Bibliografijos skyriaus vedėja. Dirbdama, 1963 m. baigė bibliotekininkystės studijas Vilniaus universitete. 1981 1984 m. Kraštotyros skyriaus
  • mokyklą, 1975 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė bibliotekininkystę ir bibliografiją. 1983 m. stažavo Maskvos kultūros institute, 1985 m
  • narys. Įvairiuose žurnaluose ir laikraščiuose spausdina straipsnius bibliotekininkystės bibliografijos, kraštotyros tematika. Renka informaciją apie Lietuvos
  • mokykla Optometrijos mokykla Švietimo mokykla Žurnalistikos mokykla Bibliotekininkystės ir informatikos mokykla Visuomenės sveikatos mokykla Viešosios politikos
  • prieinamumo problemas, archyvų istoriją. Archyvistika siejasi su bibliotekininkyste ir informologija. Archyvistika kaip mokslinė disciplina susiformavo
  • nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. 1955 m. baigęs Vilniaus bibliotekininkystės technikumą, pradėjo studijuoti teisę Vilniaus valstybinio universiteto
  • Vaitakiemio pradinėje mokykloje, 1975 m. baigė Punsko licėjų. Studijavo bibliotekininkystę ir informatiką Lodzės universitete. Baigusi dirbo Seinų pedagoginėje
  • 1991 m. birželio 18 d. Vilniaus universiteto VU Tarybos nutarimu Bibliotekininkystės Informacijos sistemų, Knygotyros ir bibliografijos bei dviejų Žurnalistikos
  • teorijas į šias disciplinas. Analogiškai informatika turi ryšių su bibliotekininkyste 1957 m. vokiečių kompiuterių specialistas Karlas Šteinbuchas angl
  • Vilniaus 40 - ąją vidurinę mokyklą, 1989 m. VU Istorijos fakulteto bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Nuo 1989 m. UAB Los Centras archyvaras

Users also searched:

bibliotekininkas darbas, bibliotekininko profesija, mano profesija bibliotekininkas,

...
...
...