Back

ⓘ Lietuvos mokslas
                                               

Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos mokslų akademija – Lietuvos Respublikai priklausanti mokslų akademija, pagal, pavyzdžiui, 1993 m. birželio 22 d. priimtą statutą esanti "autonominė valstybės remiama mokslo institucija, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus".

                                               

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir studijų sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką šiose srityse.

                                               

Lietuvos mokslas (leidinys)

Pirmaisiais metais leistas kaip pasaulio lietuvių mokslo, švietimo ir kultūros mokslinis žurnalas. Iki 1993 m. ėjo pavadinimu "Mokslas ir Lietuva" lietuvių ir anglų "Science, Arts and Lithuania" ir "Science and Arts of Lithuania" kalbomis, nuo 1993 m. eina tik lietuvių kalba. Leido bendrovė "Lituanus", nuo 1993 m. – bendrovė "Lietuvos mokslas", nuo 2005 m. – Lietuvos mokslų akademijos bendrovė "Mokslotyros institutas". "Lietuvos mokslas" spausdina mokslotyros straipsnius, monografijas, studijas ir kt. Kasmet išleidžiamos 4-5 knygos, iki 2007 m. išėjo 72 knygos. Steigėjas ir redaktorius nuo ...

                                               

Lietuvių mokslo draugija

Lietuvių mokslo draugija – 1907–1940 m. Vilniuje veikusi lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo organizacija. Įkurta 1907 m. balandžio 4 d. Jono Basanavičiaus iniciatyva.

                                               

Lietuvių katalikų mokslo akademija

Lietuvių katalikų mokslo akademija – lietuvių katalikų mokslininkų organizacija, įsteigta 1922 m. Veikė iki 1940 m. Lietuvoje, centras Kaune, 1956–1992 m. užsienyje, centras Romoje, nuo 1990 m. atkurta Lietuvoje, nuo 1992 m. centras Vilniuje. JAV LKMA padalinys veikia kaip savarankiškas juridinis vienetas.

                                               

Mokslas

Mokslas – objektyvių žinių apie gamtą ir visuomenę gavimas, tiriant tikrovę. Pasak mokslo filosofo K. Popperio, mokslas – drąsus buvusių teorijų neigimas bei faktų verifikavimas tikrinimas bei falsifikavimas paneigimas atskleidžiant neadekvatumą realybei. Mokslas kaip procesas apima mokslinį tyrimą ir aprėpia visas gyvenimo sritis ir dėl to yra itin išsiplėtęs teorinių modelių, objektyvių žinių, publikacijų, mokslo institucijų bei mokslo darbuotojų atžvilgiu. Jam priskiriamas ir tyrimo rezultatų pateikimas mokslinėse publikacijose, visuotinai pripažintų objektyvių žinių apibendrinimas, jų ...

                                               

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija. Bibliotekos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos mokslų akademija. Teisę naudotis Biblioteka turi visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondą 2015 m. sausio 1 d. sudarė 3.733.514 egz. dokumentų. 2015 m. sausio 1 d. Bibliotekoje buvo 12.274 registruotų vartotojų. Bibliotekos pagrindinis tikslas – tenkinti mokslo visuomenės informacinius poreikius, išsaugoti ir ateities kartoms perduoti sukauptus ir to ...

                                               

Mokslas ir technika

"Mokslas ir technika" – Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs 1959–1962 m. Kaune, 1962–2016 m. Vilniuje.

                                               

Teisės mokslai Lietuvoje

Teisės mokslai ir teisės studijos Lietuvoje buvo institucionalizuoti XVII a. viduryje, kai buvo įkurtas Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. XX amžiaus pabaigoje buvo atkurtos ir pradėtos naujos teisės mokslo ir studijų tradicijos Kaune, Vilniuje įkurtas netgi specializuota aukštoji teisės mokykla – teisės universitetas. Neuniversitetinės teisės studijos pradėtos organizuoti aukštesniosiose mokyklose bei kolegijose. Šiuo metu teisės mokslai studijuojami, plėtojami universitetinėse įstaigose. Mokslinę teisės taikomąją veiklą vykdo Lietuvos teisės institutas valstybinis mokslinių tyrimų ...

                                               

Lietuvos mokslo premija

Lietuvos mokslo premijos kasmet skiriamos už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos darbus. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 7 Lietuvos mokslo premijos: 2 humanitarinių ir socialinių, 2 fizinių mokslų, 2 biomedicinos ir žemės ūkio mokslų ir 1 technologijos mokslų srityse. Teikiamos nuo 1993 m. Premijas konkurso tvarka skiria iš 29 anksčiau – 47 narių susidedanti Lietuvos mokslo premijų komisija, kurią techniškai aptarnauja Lietuvos mokslų akademija, o jos sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Premijoms gali būti siūlo ...

                                               

Tarptautinės teisės mokslas

Tarptautinės teisės mokslas internacionalistika) - mokslas apie tarptautinę teisę; teisės mokslo, konkrečiau - viešosios teisės mokslo, šaka. Tarptautinės teisės mokslas tiria tarptautinės teisės normas, dėsningumus, jų tarpusavio ryšius bei siūlo rekomendacijas teisėkūros institucijoms, kitiems subjektams dėl galiojančios teisės normų.

                                               

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija – nevalstybinė dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, Seredžiaus g. 4, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo lavinimo programas.

                                               

Vilniaus astrofotometrinė sistema

Vilniaus astrofotometrinė sistema – vidutinio pločio septynspalvė astrofotometrinė sistema, sukurta 1963 vadovaujant Lietuvos astronomui Vytautui Straižiui. Ši sistema optimizuota žvaigždžių klasifikacijai stebint iš Žemės. Pasirinkta vidutinio pločio juostų sistema, nes norėta matuoti ir silpnesnes žvaigždes.

                                     

ⓘ Lietuvos mokslas

  • Mokslas ir gyvenimas mokslo populiarinimo ir mokslo istorijos mėnesinis žurnalas, leistas 1957 2012 m. Vilniuje. Steigėja ir iki 1992 m. leidėja Žinijos
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos  didžiausia gydymo įstaiga Lietuvoje pradėjusi veikti 1940 m. Ši įstaiga orientuojasi
  • ilg. 54.855576 24.046018 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas nuo 2010 m., anksčiau Lietuvos miškų institutas miškotyros
  • Mokslas Lietuvos valstybinė mokslinės literatūros leidykla, veikusi 1975 1992 m. Vilniuje. Įkurta perėmus dalį Minties leidyklos redakcijų. 1976 m
  • Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas Stanislovas Stonkus, 1982 m. Lietuvos kūno kultūros akademija: studijos, mokslas ir sportas: Lietuvos
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybė  Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas, atliekantis vykdomosios valdžios funkcijas. Vyriausybė vykdo įstatymus ir Seimo
  • Lietuvos mokslo paminklai  Lietuvos tęstinė knygų serija, leista 1982 1996 m. Leido leidykla Mokslas išėjo 16 tomų. Serijos leidimo iniciatoriai 
  • Lietuvoje mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojas  tyrėjas, einantis vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo
  • 91639 r. ilg. 54.89417 23.91639 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akademinis padalinys

Users also searched:

...
...
...