Back

ⓘ Mokslas
                                               

Socialiniai mokslai

Socialiniai mokslai, kartais dar visuomenės mokslai – visi mokslai, kurie teoriškai ir empiriškai tiria žmonių tarpusavio santykius visuomenėje. Nagrinėjama socialinių sistemų struktūra ir funkcijos, taip pat šių sistemų sąveika su atskirais individais. Socialinių mokslų sąvoka atsirado siekiant juos atriboti nuo gamtos mokslų, nors kai kurios socialinių mokslų šakos naudoja ir pozityvistinius bei empirinius gamtos mokslų metodus. Esminis skirtumas tarp gamtos ir socialinių mokslų yra tame, kad gamtos mokslo objektai nėra veikiami gamtos mokslų išvadų ir prognozių. Tuo tarpu socialinių mok ...

                                               

Rusijos mokslų akademija

Rusijos mokslų akademija – vyriausia Rusijos Federacijos mokslo įstaiga, fundamentaliųjų gamtos ir visuomenės mokslų tyrimų centras Maskvoje. Akademiją sudaro 861 įvairių mokslo sričių akademikai įskaitant 3 mokslo profesorius ir 1114 nariai korespondentai įskaitant 137 mokslo profesorius. Akademijai priklauso 1 000 mokslo institutų ir centrų, mokslo tarybų ir komitetų, kuriuose dirba daugiau kaip 50 000 mokslo darbuotojų.

                                               

Humanitariniai mokslai

Humanitariniai mokslai – mokslai apie žmogų ir kultūrą. Glaudžiai susiję su socialiniais mokslais. Humanitariniai mokslai orientuojasi į praeitį, o socialiniai į dabartį. Humanitariniams mokslams priskiriama: kultūrinė antropologija – tiria kaip žmonės reiškia požiūrį į save ir savo pasaulį, ypač simbolinėmis formomis pvz., menas ir mitai. etnologija – tiria vietines etnines grupes bei jų kultūrą pasitelkiant etnografiją; filologija – tiria atskiras kalbas arba jų grupes; istorija – nagrinėja bei interpretuoja dokumentuotą žmonijos praeitį; teologija – aiškina religijų, tikėjimų tiesas; me ...

                                               

Mokslas ir gyvenimas

Steigėja ir iki 1992 m. leidėja "Žinijos" draugija, nuo 1992 m. leido "Mokslas ir gyvenimas" redakcija. Sovietmečiu žurnalas publikavo straipsnius įvairiais mokslo, teisės, pramonės, švietimo, literatūros klausimais. Dėl to sparčiai didėjo jo tiražas, 1982 metais pasiekęs 185 tūkst. egzempliorių. Tam nemažai įtakos turėjo žurnalistai Elena Sliesoriūnienė, Antanas Semaška, Ričardas Gavelis, Gedvydas Vainauskas. Tiražas: 1994 m. – 10 000 egz., 2007 m. – 2500 egzempliorių.

                                               

Civilinės teisės mokslas

Civilinės teisės mokslas – mokslas apie civilinę teisę. Civilinė teisės mokslas tiria civilinės teisės normas, dėsningumus, jų tarpusavio ryšius bei siūlo rekomendacijas teisinę dokumentaciją ruošiančioms institucijoms, kitiems subjektams dėl galiojančios teisės normų.

                                               

Taikomieji mokslai

Taikomieji mokslai – į mokslo praktiką orientuotos mokslo šakos, pošakiai. Priešingai nei mokslo teorijos taikomieji mokslai, aktualūs praktinėje veikloje, visuomenėje, jų tyrimai nėra nukreipti į teorinių modelių kūrimą, kuriais remiasi atitinkamas mokslas, jo struktūriniai vienetai, atšakos. Tikslus taikomųjų mokslų termino apibrėžimas lieka ir toliau mokslotyros objektu Louis Pasteur yra pasakęs: "Nėra jokio taikomojo mokslo, yra tik mokslo pritaikymai").

                                               

Mokslo darbuotojas

Mokslo darbuotojas – mokslo įstaigos, aukštosios mokyklos tarnautojas, darbuotojas, vykdantis mokslinį darbą, mokslinę veiklą. Lietuvoje mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojas – tyrėjas, einantis vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, ir mokslininkas stažuotojas. Kai kuriose užsienio valstybėse mokslo darbuotoju taip pat yra laikomas mokslinis asistentas.

                                               

Politologija

Politologija yra socialinis mokslas nagrinėjantis politikos teoriją ir praktiką, aprašantis ir analizuojantis politines sistemas ir politinį elgesį. Kaip moderni atskira mokslo šaka susiformavo XX a. penktajame dešimtmetyje, iki tol dažniausiai laikyta viena iš filosofijos pakraipų, nors politikos analizės ir filosofijos ištakos siekia antiką ir seniausius laikus. Terminas kilo iš senosios graikų kalbos žodžio polis - "miestas, valstybė", išvestinis žodis politikos tarp kitų reikšmių turi ir piliečio, dalyvaujančio sprendžiant miesto-valstybės reikalus, prasmę.

                                               

Baudžiamoji teisėtyra

Baudžiamosios teisės sociologija tiria baudžiamosios teisės sąveiką su kitomis teisės šakomis, taip pat sąveiką su socialinėmis normomis teisinėje ir socialinėje sistemoje visuomenėje, baudžiamųjų normų veiksmingumą ir kt. Lyginamoji baudžiamoji teisėtyra, lyginamoji baudžiamoji teisėtyra tiria užsienio valstybių, taip pat įvairių teisinių sistemų, teisės šeimų baudžiamąją teisę; lyginamosios teisėtyros šaka Baudžiamosios teisės filosofija Baudžiamosios teisės istorija Baudžiamosios teisės teorija tiria baudžiamosios teisės institutų bendruosius ypatumus ir dėsningumus, taip pat terminiją, ...

                                               

Kognityviniai mokslai

Pažintiniai mokslai, kognityviniai mokslai, kogniciniai mokslai – mokslo sritis, siekianti ištirti kognityvinius reiškinius, gebėjimus. Tai tarpdisciplininis tyrimo laukas, į kurį patenka ir psichologija, ir neuromokslų pošakiai, pažinimo teorija, filosofija ir kt. Kognicinių mokslų vystymosi pradžia – 1956 m. Iki tol psichologijoje bei dvasios filosofijoje biheviorizmas vaidino didelį vaidmenį. 1956 m. Masačusetso technologijų institute įvyko Informacijos teorijos simpoziumas, davęs pradžią intensyvesnei pažintinių mokslų plėtrai.

                                               

Kanonistika

Kanonistika – kanonų teisės mokslas, bažnytinė teisėtyra, religinės teisėtyros šaka. Kanonistika kaip bažnytinės teisės mokslas tiria ne tik kanonus, bet ir kitas krikščioniškų Bažnyčių teisės normas. Iš dalies ji yra laikoma teologine disciplina teologijos studijų srityje. Šiuolaikinio kanonų teisės mokslo šakos ir kryptys - istorinė kanonistika, klasikinė kanonistika, lyginamoji kanonistika.

                                               

Mokslas (leidykla)

Įkurta perėmus dalį Minties leidyklos redakcijų. 1976 m. prie jos prijungta Vyriausioji enciklopedijų redakcija, kartu veikė iki 1981 m. 1992 m. leidykla "Mokslas" sujungta su Valstybine enciklopedijų leidykla ir pavadinta Mokslo ir enciklopedijų leidykla nuo 1997 m. – Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Per metus išleisdavo apie 260 knygų 2.55 mln. egz. tiražu. Leido Lietuviškąją tarybinę enciklopediją, istorijos, gamtos, technikos, žemės ūkio, medicinos, filologijos mokslų veikalus ir vadovėlius aukštosioms, spec. vidurinėms, profesinėms technikos mokykloms, žodynus, tęstinius m ...

                                               

Didysis mokslas

Didysis mokslas – didelio masto moksliniai tyrimai, kurie yra finansuojami kelių valstybių vyriausybių. Viena žymiausių ir didžiausių didžiojo mokslo įstaigų yra Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija, kurios veiklą finansuoja 32 valstybių vyriausybės. ITER organizacija, statanti to paties pavadinimo branduolinės sąlajos reaktorių ITER, yra finansuojama 7 valstybių vyriausybių. Didysis mokslas pasižymi ne tik dideliu finansavimu, bet ir gausiu darbuotojų skaičiumi, įspūdingais infrastruktūros ir laboratorijų dydžiais.

                                               

Egodokumentika

Egodokumentika – mokslo šaka, tirianti egodokumentus. Lietuvoje tik pastaraisiais metais besiformuojantys egodokumentikos tyrimai Vakarų Europoje turi pakankamai gilias ir stiprias šaknis.

                                               

Pasaulinė mokytojų diena

Pasaulinė mokytojų diena kasmet minima spalio 5 d., skirta pagerbti mokytojus. Pagal UNESCO, ši diena skirta pademonstruoti mokytojų indėlį į mokslą ir jo plėtrą. Tarptautinė mokytojų federacija "Education International" skatina šią dieną paminėti visas pasaulio šalis. Iš viso apie 100 pasaulio šalių mini šią dieną. 21 šalis šią šventę mini spalio 5 d.: Armėnija, Azerbaidžanas, Bulgarija, Kanada, Estija, Vokietija, Lietuva, Makedonija, Maldyvai, Mauricijus, Moldova, Nyderlandai, Pakistanas, Filipinai, Kuveitas, Kataras, Rumunija, Rusija, Serbija, JAE ir JK. Dar 11 šalių šią šventę mini vas ...

                                               

Piliečių mokslas

Piliečių mokslas – moksliniai tyrimai, kuriuos visiškai arba iš dalies atlieka mėgėjai. Mėgėjai vykdo daug darbo reikalaujančias užduotis Zooniverse, skiria kompiuterio resursus apskaičiavimams SETI home, stebi gamtininkai ar astronomai. Piliečių mokslo iniciatyvos yra mokslo pažangai naudingos. Jos taip pat gerina visuomenės supratimą apie mokslą. Piliečių mokslininkų indėlis ne kartą lėmė reikšmingus mokslinius atradimus, tokius kaip naujo galaktikos tipo "Pea galaxy" atradimas, ŽIV baltymo struktūros atkūrimas ir kitus. Kai kurie piliečių mokslo projektai pavyzdžiui, Audubon draugijos J ...

                                               

Viduramžių mokslas

Viduramžių mokslas. Tradiciškai Viduramžiai apima laikotarpį nuo Vakarų Romos imperijos žlugimo iki Amerikos atradimo bei maurų išvijimo iš Ispanijos, t. y. maždaug tarp 476 ir 1492 m. Viduramžiais didelę reikšmę mokslo raidai turėjo arabų ir Vidurinės Azijos mokslininkai. Susikūrus Europoje feodalinei sistemai, išplito ir sustiprėjo religijos vaidmuo. Tai neigiamai atsiliepė mokslo pažangai − viduramžiais mokslas išgyveno krizę. Atsirado specifinė Viduramžių mokslo forma − scholastika, kuri pagrindinį dėmesį skyrė krikščioniškų dogmų kūrimui. Mokslo raidos pagrindą sudarė alchemijos ir as ...

                                               

Zooniverse

Zooniverse yra 2009 metais pradėjusi veikti Interneto svetainė, kurioje visi norintys gali vykdyti siūlomus mokslo tyrimus. Zooniverse reikalauja aktyvaus pačių žmonių dalyvavimo ir tuo skiriasi nuo ankstesnių namų projektų, kurie tik panaudodavo laisvanoriškai suteikiamus kompiuterio resursus. Tai nekomercinis projektas, dalyvių registracija neprivaloma. 2015 m. svetainės turinys buvo pateikiamas anglų, vokiečių bei lenkų kalbomis. 2014 metais Zooniverse bendruomenei priklausė apie milijoną savanorių dalyvių, kurių pateiktos analizės pagrindu išspausdinta daugiau nei 70 mokslinių straipsnių.

                                     

ⓘ Mokslas

  • užsienyje, siekiančius mokslo ir krikščioniškosios minties bei kultūros vienovės, siekia sudaryti jiems palankesnes sąlygas moksl tyrimams ir moksliniam
  • Iliustruotasis mokslas tarptautinis mokslo populiarinimo žurnalas. Straipsnius leidiniui rašo astronomai, fizikai, gydytojai, geologai, biologai, antropologai
  • Kriminalistiniai mokslai lot. crimen - nusikaltimas - visuma įvairių mokslo šakų, pošakių ir disciplinų, šakų, tiriančių delinkventinį nusikalstamą
  • Statistika tikslusis mokslas kuriame efektyviai panaudojami duomenys iš gautų bandymų ir eksperimentų. Į tai įeina ne tik duomenų rinkimas, jų analizė
  • teisės šakas: Baudžiamojo proceso teisės mokslas baudžiamoji procesualistika Civilinio proceso teisės mokslas civilinė procesualistika administracinė
  • teisės mokslas jurisprudencija lot. iuris prudentia ius, kilm. juris  teisė s prudens, kilm. prudentis taip pat juristika  mokslas apie teisę
  • 55.699191 š. pl. 21.135579 r. ilg. 55.699191 21.135579 Socialinių mokslų kolegija SMK - didžiausia Lietuvoje nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti
  • visos mokslo šakos, kuriose pasiekta dažnai stulbinančių pasiekimų, padariusių ryškią įtaką ir kitų kultūrų mokslinei minčiai. Matematika yra mokslas reikalaujantis
  • 7 Lietuvos mokslo premijos: 2 humanitarinių ir socialinių, 2 fizinių mokslų 2 biomedicinos ir žemės ūkio mokslų ir 1 technologijos mokslų srityse anksčiau

Users also searched:

...
...
...